• 0700 1 19 19
  • 0885 488 088
  • гр. София ул. Васил Друмев №39
  • гр. Варна, ул. Илинден №1
  • гр. Бургас, ул. Александровска №87

Преждевременна еякулация - има ли норма за продължителността на сексуалния акт?

Преждевременна еякулация - има ли норма за продължителността на сексуалния акт?

Преждевременна еякулация

Преждевременната еякулация, ПЕ, е широко разпространено сексуално нарушение, което се определя  като настъпваща еякулация при минимална стимулация до, по време или скоро след проникване и започване на половия акт, т.е. преди желаното от двамата партньори време.

Лекарят трябва да обърне внимание на фактори, влияещи на продължителността на  възбудата - като възраст, нов партньор или ситуация, както и честотата на сексуалните актове. Това нарушение се отразява сериозно на самочувствието при мъжа и често води до конфликти между партньорите. Понякога еякулацията настъпва без ерекцията да е достатъчна за проникване и извършване на полов акт.

Няма точно определена норма за продължителността на акта

Приема се, че най-често е между 5-10 мин., но принципът е, че трябва да продължава толкова, колкото искат и очакват двамата партньори. Затова понякога се лекуват и мъже, при които продължителността е дори 30 минути, в случай, че това е недостатъчното време за двойката.

Интересен факт е наблюдението, което споделят самите пациенти, че понякога забелязват ПЕ с един партньор и в същото време нормално протичане на секса с друг. Това е едно доказателство за смесения произход на това нарушение, че освен физиологични причини, които да го предизвикват има и силно повлияване от психиката.

Съществуват различни смесени форми на сексуални нарушения

При някои пациенти се среща разминаване между възбуда и еякулация, т.е. еякулацията може да настъпи още преди да е достигнато максималното ниво на възбуда. Наблюдава се разминаване и между изхвърлянето на спермата и мускулните контракции, които са отговорни за това – резултатът е  накапване на спермалната течност от члена. ПЕ може да е комбинирана с еректилна дисфункция като това  двойно нарушение е сигнал за сериозно влошаване в мъжката сексуалност. Този проблем е разпространен сред около 30% от пациентите.

За преодоляване на тези проблеми съществена роля играе практическият опит на лекаря, който трябва активно да търси, разпознае тези форми и да конструира подходящ лечебен план. Пациентите обикновено са силно обезпокоени от тези симптоми, а понякога дори са отлагали тяхното решение с години. Затова е необходимо да се осигури максимално бързо повлияване и успех.

Някои по-често изтъквани причини, водещи до ПЕ:

  • От психогенен характер – напрегнатост, ранен сексуален опит, честота на сексуалните контакти, техники за повлияване на продължителността на акта.
  • От биологичен характер - свръхчувствителност на члена, ендокринни заболявания, генетични причини, неврологични причини.


Лечение

Различните лечебни школи препоръчват множество медикаменти и подходи при схемите им на употреба.

Някои по-разпространени групи лекарства са следните:

  • Антидепресанти  - това е широка група от различни поколения медикаменти. Извън конкретния смисъл на наименованието си, те са доста ефективни, т.к. повлияват интимни неврологични и биохимични механизми на нервното предаване. Обикновено се изписват за срокове на лечение над 3 седмици.
  • Локално действащи анестетици – те намаляват чувствителността на мястото, на което се прилагат. Някои от тях се използват в медицината  за обезболяване. Съществен недостатък е, че те могат да намалят удоволствието и за двамата партньори, затова се използват по-рядко.
  • Медикаменти, използвани при проблеми с ерекцията – като страничен ефект при тяхната употреба се установява повлияване на продължителността на акта. Точно това действие се използва при лечението на ПЕ.


За пациента е важно да знае, че сексуалната медицина разполага с много мощни средства и методи на лечение, които решават неприятните проблеми, свързани с влошения сексуален живот, спомагат за по- добро качество на живот и ремотивация на пациентите. Отмества се значително времевият хоризонт на сексуалната активност и днес възрастта на мъжете не е причина за отказ от сексуални преживявания. Пациенти, подложили се на лечение, могат отново да преживеят усещания, които да им върнат удоволствието от сексуалния акт.

Он Клиник по света

Он Клиник по светаFacebook    Видео канал на Он клиник в YouTube
© 2012-2017 "Он клиник - България"
Всички права запазени.
Международен медицински център Он клиник