20 години ОН КЛИНИК БЪЛГАРИЯ - утвърден международен стандарт на лечение без болка и без операция

НОВО в ОН КЛИНИК филиал ВАРНА - Иновация с ГРИЖА за ВАШЕТО ЗДРАВЕ.

За първи път и единствено във ВАРНА ОН КЛИНИК
внедри последно поколение 
медицински хирургически лазер Biolitec Leonardo.


Нов изпитан и напълно безопасен метод, представляващ последна иновация в лазерната хирургия, в световен мащаб.

В Он клиник приложението му е при:

- Лазерна аблация на анална фисура

- Лазерна аблация на фистули и пилонидални кисти с фистули

- Лазерна аблация на външни и вътрешни хемороиди

Лазерът Leonardo се прилага при неоперативно миниинвазивно лечение 

на проблеми свързани с:

- анална фисура

- фистули

- пилонидални кисти с фистули

- външни хемороиди

- вътрешни хемороидиFacebook    Видео канал на Он клиник в YouTube
© 2012 - 2024 "Он клиник - България"
Всички права запазени.