Реши проблемите НАВРЕМЕ l Бързо и неоперативно в ОН КЛИНИК - София | Пловдив | Варна | Бургас

„ОН КЛИНИК БЪЛГАРИЯ” АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ

„ОН КЛИНИК БЪЛГАРИЯ” АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-1710-C01 от 26.06.2020 г.

по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност на проекта: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 26.06.2020 г. и е с продължителност 3 месеца.

Европейски фонд на регионално развитие          Иновации и конкурентосособностFacebook    Видео канал на Он клиник в YouTube
© 2012 - 2023 "Он клиник - България"
Всички права запазени.