20 години ОН КЛИНИК БЪЛГАРИЯ - утвърден международен стандарт на лечение без болка и без операция

Преждевременна еякулация - има ли норма за продължителността на сексуалния акт?

Преждевременна еякулация - има ли норма за продължителността на сексуалния акт?

Преждевременна еякулация

Преждевременната еякулация, ПЕ, е широко разпространено сексуално нарушение, което се определя  като настъпваща еякулация при минимална стимулация до, по време или скоро след проникване и започване на половия акт, т.е. преди желаното от двамата партньори време.

Лекарят трябва да обърне внимание на фактори, влияещи на продължителността на  възбудата - като възраст, нов партньор или ситуация, както и честотата на сексуалните актове. Това нарушение се отразява сериозно на самочувствието при мъжа и често води до конфликти между партньорите. Понякога еякулацията настъпва без ерекцията да е достатъчна за проникване и извършване на полов акт.

Няма точно определена норма за продължителността на акта

Приема се, че най-често е между 5-10 мин., но принципът е, че трябва да продължава толкова, колкото искат и очакват двамата партньори. Затова понякога се лекуват и мъже, при които продължителността е дори 30 минути, в случай, че това е недостатъчното време за двойката.

Интересен факт е наблюдението, което споделят самите пациенти, че понякога забелязват ПЕ с един партньор и в същото време нормално протичане на секса с друг. Това е едно доказателство за смесения произход на това нарушение, че освен физиологични причини, които да го предизвикват има и силно повлияване от психиката.

Съществуват различни смесени форми на сексуални нарушения

При някои пациенти се среща разминаване между възбуда и еякулация, т.е. еякулацията може да настъпи още преди да е достигнато максималното ниво на възбуда. Наблюдава се разминаване и между изхвърлянето на спермата и мускулните контракции, които са отговорни за това – резултатът е  накапване на спермалната течност от члена. ПЕ може да е комбинирана с еректилна дисфункция като това  двойно нарушение е сигнал за сериозно влошаване в мъжката сексуалност. Този проблем е разпространен сред около 30% от пациентите.

За преодоляване на тези проблеми съществена роля играе практическият опит на лекаря, който трябва активно да търси, разпознае тези форми и да конструира подходящ лечебен план. Пациентите обикновено са силно обезпокоени от тези симптоми, а понякога дори са отлагали тяхното решение с години. Затова е необходимо да се осигури максимално бързо повлияване и успех.

Някои по-често изтъквани причини, водещи до ПЕ:

  • От психогенен характер – напрегнатост, ранен сексуален опит, честота на сексуалните контакти, техники за повлияване на продължителността на акта.
  • От биологичен характер - свръхчувствителност на члена, ендокринни заболявания, генетични причини, неврологични причини.


Лечение

Различните лечебни школи препоръчват множество медикаменти и подходи при схемите им на употреба.

Някои по-разпространени групи лекарства са следните:

  • Антидепресанти  - това е широка група от различни поколения медикаменти. Извън конкретния смисъл на наименованието си, те са доста ефективни, т.к. повлияват интимни неврологични и биохимични механизми на нервното предаване. Обикновено се изписват за срокове на лечение над 3 седмици.
  • Локално действащи анестетици – те намаляват чувствителността на мястото, на което се прилагат. Някои от тях се използват в медицината  за обезболяване. Съществен недостатък е, че те могат да намалят удоволствието и за двамата партньори, затова се използват по-рядко.
  • Медикаменти, използвани при проблеми с ерекцията – като страничен ефект при тяхната употреба се установява повлияване на продължителността на акта. Точно това действие се използва при лечението на ПЕ.


За пациента е важно да знае, че сексуалната медицина разполага с много мощни средства и методи на лечение, които решават неприятните проблеми, свързани с влошения сексуален живот, спомагат за по- добро качество на живот и ремотивация на пациентите. Отмества се значително времевият хоризонт на сексуалната активност и днес възрастта на мъжете не е причина за отказ от сексуални преживявания. Пациенти, подложили се на лечение, могат отново да преживеят усещания, които да им върнат удоволствието от сексуалния акт.Facebook    Видео канал на Он клиник в YouTube
© 2012 - 2024 "Он клиник - България"
Всички права запазени.