20 години ОН КЛИНИК БЪЛГАРИЯ - утвърден международен стандарт на лечение без болка и без операция

Условия за ползване

Настоящите Условия за ползване регламентират достъпа до формата за задаване на въпрос, наречена „Задай въпрос” и формата за записване на час за преглед, наречена „Запиши час за преглед”, както и ползването им от страна на Потребителите при описаните условия. Настоящите условия представляват договор между Потребителите и сайта, чрез който Потребителите имат правото да ползват услугите на сайта, стриктно спазвайки посочените условия.

С акта на изпращането от страна на Потребителите на информация до сайта  (като под такава информация се разбират име на Потребителя, телефон за контакт, имейл адрес), те дават своето съгласие, информацията да може да бъде събирана, обработвана, съхранявана и използвана неограничено време.

При неправилно попълнена от потребителя заявка (например – посочване на предпочитан час и ден за преглед или консултация, несъответстващи на изрично посочения график), заявката на потребителя може да не бъде обработена.

Съгласен съм данните ми да бъдат ползвани във връзка с осъществяване на контакт с Он клиник.Facebook    Видео канал на Он клиник в YouTube
© 2012 - 2024 "Он клиник - България"
Всички права запазени.